Uteområdet ved Rossvollheimen ble i liten grad prioritert da sykehjemmet ble bygd ut i 2004. Nå inneholder hagen en gressplen, et furutre, en opphøyd blomsterkasse og noen grønne vekster. Dette vil det sannsynligvis bli en endring på nå, og rådmannen i Skaun ønsker at det skal gis klarsignal for å sette i gang med prosjektet. Saken behandles av helse-, oppvekst- og kulturutvalget førstkommende tirsdag.

Til glede for mange

Målet med sansehagen er å gi både beboerne en sansehage som er en terapeutisk hage tilrettelagt for personer med fysisk og/eller psykisk funksjonssvikt. Sansehagen ved Rossvollheimen skal kunne brukes av både beboere og pårørende ved sykehjemmet, men også beboere i trygdeboliger og omsorgsboliger i sentrum av Børsa skal få glede av hagen. Hagen skal blant annet inneholde et skjermet uterom med sittegrupper som kan brukes både på soldager og regndager. Det skal også lages gapahuk med grillplass, bærbusker, frukttre, mulighet for vedhogst og vedbod, utedo, gråtass, kaklende høner, lekeapparater til barn og redskapsbod.