I Melhus er massevaksinasjon av innbyggerne utsatt inntil videre, og tidligst i midten av november kan andre enn risikogrupper og prioriterte grupper, få vaksine.

- Vi har fått 1000 doser, og de første ble satt mandag. Massevaksinasjon kan starte etter at risikogruppene har fått, men vi vet ikke når vi får resten av dosene, sier virksomhetsleder Inger Marie Aarstad i Melhus kommune.

Hun sitter i beredskapsgruppa i Melhus kommune, og forteller at gruppa har fått sparsomt med informasjon fra Folkehelseinstituttet. Det har derfor ikke vært lett for gruppa å gi informasjon til innbyggerne om når de kan få vaksine mot svineinfluensa. I mellomtida er pågangen til legesenter svært stor, og folk lurer på hvorfor de ikke får mer informasjon.

De første 1000 dosene har altså kommet, men Melhus kommune har nesten 15.000 innbyggere, og det betyr at bare få får i første omgang. Beredskapsgruppa støtter seg på Folkehelseinstituttets anbefalinger om hvem som skal få i første omgang. Det er personer med hjerteproblemer og/eller diabetes samt gravide. Kommunelegen har også pekt ut eldre på sykehjem, men disse vil bli individuelt vurdert. Dessuten skal framskutt nøkkelpersonell innen helsesektoren prioriteres for å sikre at det er nok helsepersonell til å sette vaksiner og pleie syke.

Vaksiner settes nå på helsestasjoner og legesenter, og folk i risikogruppa må selv melde seg. Vaksinene settes av alle med sykepleierutdanning, og folk med slik utdanning er blitt mobilisert. Torsdag skal det være oppfriskingskurs for sykepleiere som ikke til daglig holder med på sprøytesetting.

Før helga bebudet beredskapsgruppa at massevaksinering skulle starte i neste uke, men det er altså avlyst. Først om to-tre uker kan den starte. Planen er at massevaksinasjon skal utføres på skoler, og hver enkelt må betale 150 kroner.

- Vi er avhengige av at det kommer forsendelse fra Belgia, sier Aarstad.

Aarstad sier at Folkehelseinstituttet følger utviklinga av pandemien for å se hvor det haster mest med å få utsendt vaksinedoser. Trøndelag ser ikke ut til å være like hardt rammet som Østlandet så langt.