Flere menn enn kvinner er arbeidsledige. Mai-tallene fra NAV viser at kvinner har lettere for å få seg jobber enn menn akkurat nå.

Denne tendensen vises også i tall fra melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Klæbu kommune. Kun i Klæbu er det flere arbeidsledige kvinner enn menn.

Lavere nedgang enn tidligere

Ledigheten holder seg likevel lav. I alle fire kommunene ligger den mellom 1,1 og 1,5 prosent. I Sør- Trøndelag totalt er det 1,9 prosent av arbeidsstyrken som er ledige. De gode tidene kan likevel snu: Nedgangen i antall arbeidsledige er mye lavere enn den har vært de siste månedene.

- Fortsetter denne utviklingen kan man i løpet av året fort få en økning i arbeidsledigheten, sier fylkesdirektør i NAV Sør- Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Arbeidsledige mai 2008

KommuneTotaltMennKvinner
Midtre Gauldal341816
Melhus1075552
Skaun512922
Klæbu442024