Den tidligere sagbrukstomta på 37 dekar skal bli til boligområde, og Trebetong har planer om å utvikle området med leiligheter, rekkehus og kjedehus. Det er også satt av tomt til barnehage, og det legges vekt på å bevare friluftsområder langs Bøvra, vannløpet like ved og ved Gaustadvatnet. Planen er å bygge om den tidligere sagbruksbygninga til leiligheter.

I forbindelse med reguleringsplanen, er det kommet fram ønske om å få bort det stillestående vannet i det gamle elveløpet. Heves vannstanden i Gaustadvatnet som enkelte ønsker, kan det bli vanskelig å få mer rennende vann i løpet der Bøvra tidligere rant. Melhus formannskap har vedtatt at Trebetong må legge fram ei utredning som vurderer dette. NVE har bebudet grunneiermøte for å få avgjort hvilket nivå Gaustadvatnet skal være på.

Formannskapet har også vedtatt at det skal være en byggeforbudssone langs Bøvra og det gamle elveløpet