- Det var et bra møte og vi syns det er positivt at kommuneledelsen tok seg tid til å møte oss og høre på planene våre, forteller Anne Kristine Staverløkk. Gruppa vil hindre nedlegging av tjenestesenteret i Budalen med å prøve få til ny type drift. De vil at det skal bli et avlastningstilbud med dagplasser og mulighet for overnatting i tre døgn. De vil også satse på plasser for demente.

- Vi vil nå jobbe videre for å få gjennomført planene, sier Staverløkk etter møte med ordfører og rådmann i Midtre Gauldal.