Gaulosen er en av ytterst få plassene og trolig den eneste i Sør-Norge som er et uberørt elveos. Fredag kuttet statssekretær Heidi Sørensen snora for det flotte fugletårnet som er blitt reist.

Fra fugletårnet kan en skue utover naturreservatene i Melhus og Trondheim, og sjansene for å se sjeldne fuglearter er stor. Mer enn 230 fuglearter er registrert, og resultater fra fugletellinger befinner seg på unike plakater som er satt opp like ved tårnet. Tårnet står på Leinstrand, og er rettet mot Melhus.

Indikatorer

- Gaulosen er det eneste stedet i Sør-Norge der ei nesten uberørt elv renner ut. Her finner en arter på rødlista. Fugletårnet er med på å øke forståelsen for det vi vil ta vare på. Det er ei stor utfordring i å ta vare på naturverdier. Den siste gangen vi hadde slik massedød av arter som vi har nå, var da dinosaurene forsvant. Trekkfuglene er ambassadører, og kan fortelle om verdenssituasjonen. Vi har nedgang i mange trekkfuglarter, og det skyldes del av det er nedgang i antall rasteplasser, sa statssekretær Heidi Sørensen før hun kuttet snora ved inngangen til fugletårnet.

Fugletårnet står på grunnen Jan Olav Noteng har leid ut til Statens naturoppsyn, og Noteng ser positivt på utleie i ti år siden han kan bruke tårnet og naturreservatene på Leinstrand og på Øysand i profileringa av gården Skogstad i turistsammenheng. Like ved fugletårnet ligger for øvrig også naturreservatet Lauglolia med edellauvskog. Noteng skal ha jevnlig tilsyn med fugletårnet som skal beises i en naturvennlig farge så fort treverket har tørket. Fylkesmannen har ansvar for forvaltning av området.

ÅPNINGA: Elevene på femte trinn fra Nypvang skole fikk være med på åpninga av fugletårnet. Elevene hadde naturfagstime, og studerte fuglelivet. Fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Statens naturoppsyn håper at fugletårnet blir flittig brukt i undervisning.