Gresset på Brekkåsen har vært ubrukelig i høst. Gimse ønsker å bygge om til kunstgress, men er avhengig av offentlig hjelp. Alternativet er å bruke opp egne midler på sette gresset i stand.

- Det vil koste en million kroner, og er ingen fremtidsrettet løsning for oss. Men slik vi ser det er situasjonen så prekær nå, at det kan bli utfallet. For oss haster det å få på plass en løsning, sier fotballeder Jørn-Tore Berg.

Gammel dugnadsjobb

Brekkåsen er blant de eldste fotballanleggene i kommunen, forklarer Gimse-representantene.

- Banen ble anlagt på dugnad en gang tidlig på 80-tallet, før boligutbyggingen her tok til for alvor. På idrettslagets bekostning. Men grunnarbeidet er mangelfullt, derfor skal det bare to dager med regn til for å gjøre den ubrukelig.

I høst ble banen stengt for både treninger og kamper 3. september. Siden den gang har senioravdelingen vært nødt til å leie seg inn på andre baner. Aldersbestemte lag har vært henvist til grusbanen, som bare akkurat er stor nok til å fylle standardkravene for elleverbaner.

- Banemangelen rammer 260 aktive fotballspillere i kommunens nest største idrettslag, sier Berg.

Prislapp: 7,4 millioner

Derfor har et utvalg på ti personer fra idrettslaget arbeidet med kunstgressprosjektet i to år.

- Forarbeidet er grundig gjort. Vi har hentet inn priser, har jobbet med sponsorbiten, og er forberedt på dugnad. Vi er nesten klare til å sette spaden i jorda, mangler bare et lite bidrag fra kommunen og spillemidler, sier Ketil Olsen som leder kunstgressutvalget.

Ettersom anlegget må bygges opp fra bunnen, er kostnadsoverslaget på 7,4 millioner kroner. Av disse håper Gimse å få 2,4 millioner i spillemidler og 1,5 millioner fra Melhus kommune. Egenkapital og lån summeres til et eget innskudd på 1,7 millioner.

- Resten finansieres gjennom sponsorer, momskompensasjon og rabatter, sier Gimse-leder Olve Jan Ulfsnes.

- Vår tur nå

Søknaden om spillemidler til kunstgress på Brekkåsen ble prioritert først av de anleggene som ikke fikk tilsagn om midler i år.

- Så hvis køprinsippet gjelder, stiller vi først.

GJØR JOBBEN SELV: - Det er ikke sånn at vi ber kommunen bygge en bane til oss. Det er vi som gjør jobben. Vi ber bare om et lite bidrag, sier Gimse-representantene (fra venstre): kasserer Edvind Håpnes, Ketil Olsen (leder for kunstgressutvalget), fotballavdelingas leder Jørn-Tore Berg og Gimse-leder Olve Jan Ulfsnes.