Etterlyser bil og vitner etter at jente ble påkjørt