Gang- og sykkelvei, skutertrasé og ny møteplass. Det er noe av hva innbyggerne i kommunen vil ha