Svindlet til seg 1,7 millioner kroner for å dekke spillegjeld

Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus.