Beboere må ta seg av gammel fylkesvei

foto
Den smale trebrua over elva Gaua er blant det veilaget er pålagt ansvaret for. Foto: Gunn Heidi Nakrem