Har sendt ut dobbelt farevarsel for styrtregn og store hagl

foto