Stoppet av UP på en kjent plass etter å ha kjørt 96 km/t