Trønderbanen: Ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen

foto