Slik har det gått med vaksineringa i Melhus og Midtre Gauldal