Seks kjørte for fort - så fikk de et tilbud av politiet