Har betalt over én million for utskrivingsklare pasienter