– Kjenner igjen trakassering fra min egen barndomstid i Melhus