Torsdag morgen sperret en personbil deler av fv 708 Hølondvegen over Melhusbrua i Melhus kommune.

Foto: Tipser

Litt etter klokka 8 dekket bilen nesten hele feltet som går i retning Melhus. Den tilsynelatende tomme bilen stod med nødblinken på, og stod på siste del av brua, noen titalls meter før rundkjøringa over E6.

Bilen blokkerte så mye av vegbanen at det ikke var mulig for to biler å passere samtidig. Det var ingen varselstrekant å se verken før eller etter bilen.

Det var da ingen folk å se i eller i nærheten av bilen, men rundt klokka 08.30 var nødetatene på stedet i form av en sivil politibil.

Klokka 08.45 er bilen fjernet.

Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Trøndelag politidistrikt bekrefter til Trønderbladet at politiet dro ut til stedet.

– Bilen hadde fått motortrøbbel og deretter stanset. Sjåføren fikk selv i tak i noen som kunne taue bilen bort fra veien. Det blir ikke opprettet straffesak, sier han.

En sivil politibil var på stedet litt etter klokka 08.30. Foto: Tipser