Får ikke barnehageplass, må gå i ulønnet permisjon: – Det er ikke sånn det bør være i en kommune som trenger befolkningsvekst

foto