De fleste forsikringskunder i Midt-Norge sjekker aldri om de kan spare penger på å bytte forsikringsselskap. Midt-Norge har de mest lojale forsikringskundene i landet.

Det viser en ny landsdekkende undersøkelse Makrosikt har gjort for Storebrand i september. Det er folk i alderen 30 til 59 år som flytter forsikring hyppigst.

– Vi er ikke overrasket over tallene. Flere burde sjekke priser på forsikringene sine. De tusenlappene du kan spare, gir en god timespris på få minutters arbeid, sier administrerende direktør Gunnar Rogstad i Storebrand Skadeforsikring.

Undersøkelsen viser at i underkant av 70 prosent av innbyggerne i Midt-Norge ikke sjekker forsikringspriser. Ingen annen landsdel har så lojale forsikringskunder. Sammenliknet med tall fra liknende undersøkelser i 2006 og 2007, viser funnene en svak økning i antall personer på landsbasis som faktisk har flyttet sine forsikringer de siste tre årene.

– Sjekk annethvert år

– Forbrukere flest er opptatt av banken sin og penger de kan spare på renten. Vi oppfordrer alle til også å være bevisst på forsikringene sine. Det kan være like mye penger å spare på forsikringene, som det er på å skifte bank eller strømleverandør, forteller Rogstad.

Han anbefaler alle å sjekke pris og betingelser på sine forsikringer annethvert år.

– Nye lover og samarbeidsavtaler mellom forsikringsselskapene gjør det enkelt og trygt å skifte forsikringsselskap – vi gjør jobben for deg!

Lojalitet koster

Gunnar Rogstad mener at kunder som er lojale mot sitt forsikringsselskap sannsynligvis betaler for mye.

– Gamle kunder betaler ofte vesentlig mer enn nye kunder. Årsaken er at kundeforholdet ble inngått i en annen markedssituasjon. I tillegg har premien økt med årlig pris- og inflasjonstillegg. Nå har vi en sterkere konkurransesituasjon – og nye kunder blir tilbudt vesentlig lavere pris, sier han.

Finanskrise gir flytteiver

Tallene fra Makrosikt tyder på at om lag hver fjerde som har sjekket prisen på forsikringene sine, også har byttet forsikringsselskap.

– For mange kan det å bytte forsikring nok virke både tids- og arbeidskrevende, og derfor lar man være å gjøre det. Det har neppe noe å gjøre med lojalitet til forsikringsselskapet, men har heller en praktisk årsak, sier daglig leder Hans Petter Skogstad i Makrosikt.

Han mener det er mye som tyder på at nedgangstider i økonomien fører til at flere vil gå gjennom sin egen økonomi og kutte utgifter der de finner muligheter til det. Da vil nok langt flere også undersøke om det er penger å spare på å flytte forsikringen.

Tips om prissjekk:

- Du kan sjekke pris og kjøpe forsikring enkelt på nett

- Avtaler kan sies opp med én måneds varsel

- Forsikringsselskapet flytter forsikringene for deg

- Sjekk pris og betingelser på forsikringene dine annethvert år

Kilde: Pressenytt