Midtre Gauldal har en ledighetsprosent på 3,6 ved utgangen av april, mot 3,4 prosent i Melhus og 3,3 i Skaun som er snittet for fylket.

Ledigheten er nesten tredoblet i Midtre Gauldal når en sammenligner med april 2008. Også i Melhus og Skaun er ledigheten mer enn fordoblet på ett år. I Midtre Gauldal er 112 personer ledige, i Melhus 271 og i Skaun 115.