Ber om redusert fart på industriveien i Soknesøran

foto