Etter hvert skal det også utdannes hundeekvipasjer som skal delta i jakt i blant annet Melhus og Midtre Gauldal.

Torsdag kveld ble de 20 jegerne skolert på Hølonda jeger- og fiskerforenings skytebane på Korsvegen. De er innkalt av Melhus kommune, og bakgrunnen for kurset er de 250.000 kronene Fylkesmannen har gitt til skolering av jegere og hundeekvipasjer i de sju samarbeidende kommunene. Midtre Gauldal er sammen med Melhus med i gruppa. Dessuten har de sju kommunene gått inn med en egenandel på 250.000 kroner fra viltfondsmidlene. Årsaken til satsinga er store bjørneskader på husdyr, og at det viste seg alt annet enn lett å få felt skadebjørnen i fjor.

Risikofylt jakt

- Det er mye mer risikofylt å være med på å skyte en bjørn om en ikke klarer å felle den med en gang, og en bjørn er mye vanskeligere å felle enn en elg. En må tenke på det før en avfyrer skudd. De 20 er valgt ut etter erfaring, geografisk plassering, kvalifikasjoner og interesse. Flere av dem har vært på bjørnejakt før, forteller Leif Jostein Konstad, leder i viltnemnda i Melhus.

Konstad deltok sammen med et jaktlag fra Hølonda, under bjørnejakta i Singsås i fjor.

For å delta i bjørnejakt må en ha bestått storviltprøven, og de fikk jegerne mulighet til på skytebanen.

- Vi håper ikke at bjørnen dukker opp.Først når bjørnen gjør skade på bjørn blir vi innkalt. Noen få av oss jegere har sau, men vi stiller alle opp og gjør en gratis jobb for sauenæringa, sier Konstad.

Jegerne får ikke godtgjøring for å delta på kursinga og eventuell bjørnejakt.

BJØRNEJEGERE: Disse 20 ble plukket ut til kursing, og møtte fram torsdag kveld til skytetrening og teoretisk del. Foran f.v. Kåre Lilleberg, Asbjørn Sundet, Roger Folstad, Steinar Dahl og Leif Jostein Konstad. Bak f.v. Arnfinn Tanem, Oddvar N. Langørgen, Nils Lund, Joralf Bakken, Eimund Økdal, Sigurd Buklev, Jan P. Løseth, Bjørn S. Knudsen, Einar Midtflå, Stein Roar Løhre, Steinar Gjersvold og John Hammeren.