- Dette er en kjedelig sak som illustrerer driftsikkerhet lik null på de eldste bilene, beklager brannsjef Olav Meland. Ettersom det ikke er brannalarm på brannstasjonen, fikk ilden slokne av seg sjøl. Brannen i forrige uke ble først oppdaget om morgenen, og da var brannstasjonen utilgjengelig på grunn av den tette røyken innendørs.

Alt brannutstyr befant seg naturligvis der inne. Mye tyder på at årsaken til brannen var kortslutning i en batterilader. Den store tankbilen som Korsvegen har, en MAN 98-modell, sto i garasjen ved siden av. Den er under ombygging og ikke kjørbar.

Det er heller ikke bilen som brant lenger, en 74-modell International!

Brannkorpset på Korsvegen disponerer nå en liten brannbil med 800-liters tank som utlånt fra Ler.

Minimumsberedskap

Ifølge brannsjef i Melhus, Olav Meland, er nå brannberedskapen på Korsvegen på et minimum, men en har brannbilen på Gåsbakken i reserve. Flere ganger har det vært lagt fram forslag om å legge ned Gåsbakken brannstasjon. I dag er tankbilen på Gåsbakken det beste de har på Hølonda å rykke ut med i en brannsituasjon.

Olav Meland kan ellers fortelle at brannbilen som er på utlån fra Ler, er enda eldre enn Internationalen som brant. Da den skulle rygges inn i garasjen på Korsvegen, tok også den fyr (!), men ilden ble hurtig slokket. Melands kommentar er at dette illustrerer på en utmerket måte at driftssikkerheten på disse gamle bilene er lik null.

Den brannskadde bilen er etter alt å dømme utenfor enhver mulighet for reparasjon. Det innebærer behov for ny brannbil på Korsvegen, og brann- og beredskapsavdelinga i Melhus kommune forbereder nå en sak til politikerne om det.

Meland understreker at når tankbilen på Korsvegen er i drift, trolig først om fem-seks uker, kan ikke den erstatte den brente bilen. ¿ Den har ingen mulighet til å ta med seg mannskap og utstyr. Vi er derfor helt avhengig av en mindre bil til det, slår han fast.

BRANT: Den eneste brannbilen som var utrykningsklar på Korsvegen, en 74-modell International, må nå erstattes. Foto : Tor Arne Sæther