Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag har med støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satt i gang en satsning på å øke produksjonen av bær, frukt og grønnsaker i Trondheim-området. De inviterer til et møte for interesserte i Malvik torsdag 12. januar. Tema er: «Hvilke muligheter finnes for dyrking og lokalt salg?»

Mulig med direktesalg

I en pressemelding skriver Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag: «Interessen for lokalmat har økt mye blant norske forbrukerne de siste årene. Dette gjelder også for hagebruksprodukter som frukt, bær, grønnsaker, urter og potet. Enkelte restauranter i Trondheim kjøper nå varer direkte fra produsenter. Også i dagligvarebransjen er det interesse for å selge lokalprodusert mat. Hittil er det registrert 63 gårder med andelslandbruk rundt omkring i landet. Dette kan også være spennende og godt alternativ for både gårdbruker og forbruker. I nærområdene til Trondheim finnes det noen få som driver med hagebruksproduksjon, og også noen nye som har starta opp. På dette møtet ønsker vi å se litt mer på hva som er mulig å dyrke av hagebruksvekster i vår del av landet og hvordan man kan komme i gang. Vi vil også presentere noen av omsetningsmulighetene som finnes, både for konvensjonelt og økologisk dyrka hagebruksprodukter, og inviterer derfor interesserte og potensielle hagebruksprodusenter til møte på Vikhammer Andelsgård i Malvik».

Les mer: Lanserer Melhus-brød.

Andelslandbruk en spydspiss

Av programmet sakser vi:

Hvordan komme i gang med småskala produksjon av grønt? v/rådgiver Patrick Sjøberg, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.

Erfaringer fra et nyetablert andelslandbruk i Malvik (Vikhammer Andelsgård) v/ Olav Vikhammer.

Erfaringer med økologisk småskalaproduksjon og drift av Øver-Bakken Andelslandbruk på Inderøy v/ Ole Einum Skorem.

Hvilke muligheter finnes for omsetning av råvare og lokalt foredla produkt i Trondheimsområdet v/Liv Gystad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Direkte leveranse av hagebruksprodukter til restaurant – hvilke muligheter finnes her? v/Inge Johnsen, restauratør på Lian restaurant og leder på LianTunet.

Om Remas satsing på lokal-/økomat v/ Vidar Andersen, regionsdirektør i Rema Midt-Norge.

Les mer: Flyttet til Tyrkia for å skrive om mat.

foto
Økt potetdyrking er med i satsinga på grønnsaker og hageprodukter. Foto: John Lerli