På ei tomt ved E6 i Lundamo sentrum er Graver i sving. Trønderbladet har fått spørsmål fra lesere som lurer på hvorfor det graves på tomta som er kommunal.

Småbruk ble revet

Tidligere stod det et småbruk på tomta.

- Melhus kommune skal bygge to små hus for å bosette vanskeligstilte. Her kommer det modulhus slik at det går fort å få dem opp, sier virksomhetsleder Morten Børseth i Melhus kommune.

Tildeling

Kommunen har foreløpig ikke tildelt husene til noen.

- Vi har aktuelle kandidater på blokka, sier Børseth.

Les også: kan Lundamo bli en spøkelsesby?