Kommunen har endret reglene etter bråket med kyllingfjøset ved Venn skole.

- Etter dette skal slike bygg behandles i plan- og miljøutvalget, og ikke bare som en melding, sier ordfører Jon P. Husby i Skaun kommune.

Han synes den nye ordningen er fornuftig.

- Jeg tror det er en lærdom vi nå har fått. Men det er viktig å understreke at det ikke er gjort noe galt i behandlingen av dette bygget, sier han.

Omstridt

Saken som har skapt så mye strid, gjelder et nytt kyllingfjøs 100 meter fra Venn skole. Fjøset er under bygging. Opprinnelig skulle det stå nærmere skolen, men da nektet plan- og miljøutvalget på grunn av nærheten til skolen. Ved hurtig saksbehandling per telefon ble fjøset flyttet lenger vekk fra skolen.

Skolen fikk først vite om saken etter fjøset var påbegynt. Foreldre har reagert sterkt, og frykter smitte, allergi og vond lukt.

Å bygge et kyllingfjøs krever bare en melding til kommunen. Dermed har ikke Skaun kommune gjort noe galt i denne saken. Likevel legger de nå altså om rutinene.

- Er det på grunn av denne saken dere nå endrer rutiner?

- Det var dette som utløste det, men du kan si at vi har kommet til den erkjennelsen over tid, sier Husby.

Den nye plan- og bygningsloven som trer i kraft i løpet av 2009, vil også føre til endringer i denne retning. Da må man søke om byggetillatelse for eksempelvis kyllingfjøs, på lik linje med andre bygninger, ifølge Husby.

- Kyllingfjøs er en voksende næring, og det krever store bygg. Er det en krevende næring slik du ser det?

- Nei, den er ikke mer krevende. Men det er en intensiv produksjon. Dermed blir det en kort oppforingstid, økt fórforbruk. Dette produserer mye energi, og man får utfordringer med lukt og den slags, sier ordføreren.

SKOLE: Saken som har skapt så mye strid, gjelder et nytt kyllingfjøs 100 meter fra Venn skole. Fjøset er under bygging.