Med 19 mot 18 stemmer har Melhus kommunestyre bekreftet at eiendomsskatt for boliger og hytter blir innført neste år.

Senterpartiet og Høyre har fremmet krav om lovlighetskontroll fordi de to partiene mener det kreves egen avstemning for eiendomsskatt.

- Vi mener at vedtaket om økonomi- og handlingsplanen er blitt fattet på feil grunnlag. Det er vanlig i andre kommuner at kommunestyret først vedtar eiendomsskatt, sa Sigmund Gråbak (H) da lovlighetsklagen var oppe i kommunestyret.

Rådmann Roy J. Jevard sa at det måtte fremmes et eget forslag om å ta ut punktet i økonomi- og handlingsplan om innføring av eiendomsskatt, og det forslaget ble satt fra av opposisjonsleder Johan Lund Furunes på vegne av Frp, H og Sp. Forslaget fikk 18 stemmer og falt.