Grunneierne på Øysand kan ha krav på erstatning fra naturskadefondet etter flomskadene i helga, men det vil først bli klart til høsten.

- Det er normalt at sjøen drar vrakgods inn på land, men om det er uvanlige store mengder kan det vurderes om det kan komme inn under definisjonen naturulykke. Da kan det være at de har rett på støtte fra naturskadefondet, sier Gunn Eide, seksjonssjef for naturskader og avlingssvikt hos statens landbruksforvaltning.

I etterkant av helgas flom i Gaula ble store mengder vrakgods vasket i land langs stranda på Øysand. John Øye har fastslått at opprydning vil koste mellom 50.000 og 100.000 kroner, noe de 15 grunneierne i Øye felleseie ikke har råd til.

Grunneierne har satt i verk strakstiltak for å rydde unna det avfallet som kan være mest farlig for unger som leker på stranda, men kommer ikke til å rydde alt før de får hjelp.

Ikke kommunens ansvar

- Vi har diskutert det, og kan ikke se at Melhus kommune har noe ansvar for opprydningen på Øysand. Det er grunneierne som eier stranda og ikke kommunen, sier assisterende rådmann Morten Bostad.

TRÆR: Både kvist, hele trær og annet søppel fant veien til Øysand etter flommen. Foto: Torill Ustad Stav