Bakgrunnen for verdiskapingsprogrammet er at kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn, og være ressurser for verdiskaping i næringslivet.

Fase én av programmet går ut 2010 og omfatter alle pilotprosjekt. Et av disse prosjektene, Pilegrimsleia, er i Sør-Trøndelag. Prosjektet berører også Nord-Trøndelag og Oppland.