Natt til lørdag og natt til søndag hadde Utrykningspolitiet (UP) kontroll i 70-sonen på Gyløien mellom Hovin og Støren. I tillegg til de ti som mistet førerkortet, ble det skrevet ut en del forelegg.

– Må holdes i ørene

Trygg Trafikk mener den høye farten på Hovin er skremmende. Med politiets prosentvise marginer og litt feilvisning på speedometeret, anslår fylkesleder Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk at sjåføren selv hadde en langt høyere fart på sitt speedometer.

- Vi skal ikke se bort i fra at farten føreren så, var nærmere 150 km/t, sier Johansen.

Johansen synes resultatene fra forrige helgs kontroll er skremmende, fordi sammenhengen mellom fart og ulykker er så sterk.

- Det samme med fart og konsekvenser. Dess større fart, dess større skader får du i ei ulykke, sier han.

Han regner med at diskusjonen og innvendingene vil komme: Det var jo sent på natta, fin vei, og så videre.

- Men det er ingen unnskyldning. Veien er dimensjonert for at du skal møte annen trafikk, sier han.

Johansen mener forrige helgs grelle eksempel viser viktigheten av UPs jobb.

- De er ute for å berge liv. Jobben er veldig nødvendig. Folk må holdes i ørene, rett og slett, sier han.

Målt til 132 km/t

- Det er store tall, synes vi, sier politioverbetjent Tor Haugan ved Melhus politidistrikt.

Sjåføren som var hissigst på gasspedalen ble målt til 132 km/t. Du mister kortet ved 106 km/t i en 70-sone.

Blant de ti som nå er førerkortløse, er også folk fra Melhus kommune.

- Det er lenge siden vi har sett at det har vært sånne hastigheter og så mange forhold, sier Haugan.

I sin rapport skriver UP at det var våt asfalt og stor trafikk. Kontrollen ble gjort rundt midnatt begge kveldene.

- Er det formildende at de blir tatt på nattestid?

- Nei. Det er mørkt og vansekeligere å se. Det er ikke så stor trafikk som i rushen, men UP skriver jo her at det var mye trafikk. Dette er høye hastigheter i en 70-sone, sier Haugan.

UP hadde nok å henge fingrene i på Hovin i helga.