Østhus ønsker ikke å si så mye på det nåværende tidspunkt om overtakelsen, som finner sted fra årsskiftet, utover at han har lagt nøyaktige planer for bruken av det rundt 5.000 kvadratmeter store anlegget.

Kostnadseffektivt

- På utstyrssida er Best Kjøttprodukter et av de beste anlegg i hele Norge. Bedriften er kostnadseffektiv og det gir et godt grunnlag å bygge videre på, påpeker Østhus.

Det er Østhus-familiens selskap Staur Holding som står for kjøpet av kjøttforedlingsbedriften i Trondheim. Anlegget til Best Kjøttprodukter er godt egnet for store serier og bedriften har nettopp investert i en ny og toppmoderne produksjonslinje for pizza med stor kapasitet.

Pizza

Og det passer ypperlig ettersom Østhus i lengre tid har jobbet med tanker om å bli en aktør på pizzamarkedet. Ellers har Best Kjøttprodukter et stort og moderne fryseri og det er et betydelig pluss da Norsk Kylling i sin raske ekspansjon har vært nødt til å leie frysekapasitet eksternt.

Kjøpet av Best Kjøttprodukter A/S vil ifølge Østhus ikke ha som konsekvens at det blir redusert aktivitet ved Norsk Kylling på Støren. Det er to helt atskilte ting som ikke har noe med hverandre å gjøre.

Les mer i papirutgaven torsdag 15. desember

KJØPT: Det rundt 5.000 kvadratmeter store anlegget til Best Kjøttprodukter overtas av Agnar Østhus fra nyttår.