For å bedre rekrutteringa til helse- og omsorgssyrker, skal melhuspolitikerne vurdere om de skal bruke 300.000 kroner på å gi ungdommer sommerjobb.

Ifølge forslaget er det aktuelt å sette av 300.000 kroner til å lønne ungdom i alderen 16-18 år slik at de kan tilbys sommerjobb. Tanken er enten å gi fire ungdommer jobb i fire uker i hver virksomhet eller to ungdommer jobb i åtte uker i hver virksomhet.

Administrasjonens forslag er at ungdommene ikke skal erstatte ferierende pleiere, men ta på seg oppgaver som matservering, skifte på senger, rulle hår, være stuevakt, følge brukere på tilstelninger på stua, være med på aktiviteter som aktivitøren setter i gang for eldre og være med fagpersoner for å få innblikk i yrket.