Gauldalsskifer fra et brudd på vestsida av Gaula går unna i stort tempo til blant annet ny E6 i Trondheim, og de ansatte har arbeid i lang tid framover.

Blokk etter blokk hentes ut fra bruddet som ligger ved Valvbakkan på Lundamo, og steinblokkene fraktes til Trondheim der de brukes i forbindelse med bygging av ny E6. Firmaet Skifer og Maskin AS eier en halvdel, mens den andre halvdelen eies av Ramlo Sandtak. Førstnevnte firma eies av Torgeir og Lasse Løftamo fra Kvål.

- Denne typen stein finnes bare i Gauldalen, og det finnes ikke så stor forekomst av brun stein som der, sier steinhogger og steinmurer Arne Henning Holten.

Han bruker skiferen fra bruddet i Melhus til å mure natursteinmurer ulike steder i veianlegget i Ila i Trondheim. Det som er spesielt med gauldalsskiferen, er brunfargen slik at steinen virker naturlig i muren, og at det kan tas ut store blokker. Skiferbitene kan lages så små som en millimeter høye, men i veianlegget er det behov for store steiner.

- Vi har masse arbeid, og har nå leveranse til Oslovegen i Trondheim der 3000 kvadatmeter mur på ny E6 skal kles. Det har også kommet spørsmål om leveranser til Skansen og E6 øst, forteller Torgeir Løftamo som er en av eierne i Skifer og Maskin.

Oppdraget med steinleveranser til ny E6 i Trondheim betyr arbeid minst til januar-februar neste år, og Løftamo forteller at etterspørselen etter stein er så stor at de leverer så fort de kan.

I tillegg leverer de stein av ulike størrelser til fasademuring, peiser og andre steder der denne typen stein kan brukes. De har også fått spørsmål om å levere stein til Modema-kjeden.

- Det er ikke mangel på spørsmål om leveranser, men hva vi rekker her om dagene, sier Løftamo.

EKSPORT: Skifer fra Gauldalen brukes til å lage blant annet murer i veianlegget i Trondheim. Fra venstre formann Lasse Løftamo, Marius Løberg fra Ottar Augdal AS, Kenneth Eggan fra Ottar Augdal AS og steinmurer Arne Henning Holten.