Her, på 25 mål landbruksjord, skal fotballspillere i Melhus få trene med gress under knottene. Det er ingen varig løsning.

Allerede er det andre som har ønsket seg tomta. Initiativtakerne bak planene om vikinghus blinket den ut som et mulig alternativ, riktignok uten at ordfører Erling Bøhle anså den som spesielt egnet.

- Tomten er uansett for attraktiv til at den blir et alternativ for oss i lengden, tror styreleder John Syrstad i Melhus idrettslags fotballavdeling.

Underkapasitet

I alle tilfelle har klubben inngått en leieavtale med eieren av de 25 målene med jord. Arbeidet med å tilrettelegge jordet som treningsfelt for fotball er allerede påbegynt. Planen er å ta det i bruk neste sesong. Det er et skritt i riktig retning for 500 Melhus-spillere som opplever at banekapasiteten er for liten.

- Det er hevet over enhver diskusjon at Melhus fotball i mange, mange år har hatt underkapasitet på anlegg, og spesielt på gress. Å trene eller spille fotball på gress er ingen selvfølge. Men det burde være det, hevder Syrstad.

Nå etterlyser han systematisk jobbing for å få opp kvalitet og kapasitet på fotballanleggene.

- Det er lagt ned en formidabel dugnadsinnsats for å etablere og vedlikeholde de gressbanene vi i dag har i Gruva, men det har ikke vært jobbet systematisk nok, hevder fotballederen.

Les mer i Trønderbladets tirsdagsutgave!

TUMLEPLASS: Fra og med neste år får de unge spillerne i Melhus mulighet til å trene på helt naturlig naturgress. Det er ikke plass til dem andre steder. Gressbanene i Gruva er forbeholdt A-laget og kamper.