Midtre Gauldals prosjekt var et av 49 prosjekter som Kommunal- og regionaldepartementet fant verdig en bit av den 35 millioner kroner store Bolyst-potten for 2013. Totalt ble det levert 130 søknader.

Ønsker fastboende

Hovedmålet med prosjektet er å gi arbeidsinnvandrerne og flyktningene i kommunen en stedstilhørighet, slik at de bosetter seg fast. Viktigheten av dette ble argumentert for ved å vise til at hovedvekten i befolkningsveksten i Midtre Gauldal er arbeidsinnvandrere, men at mange av disse flytter videre etter en tid. Nå ønsker kommunen heller at de skal bli en del av lokalsamfunnet, bosette seg og at familier og barn skal få en plass i kommunen.

Kan overføres

Dette er det fjerde året departementet deler ut midler til prosjekter som fremmer attraktive lokalsamfunn og som har nasjonal overføringsverdi. Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) fra Holtålen sa at Midtre Gauldals prosjekt var svært spennende, og at det godt kan ha overføringsverdi til andre folkesmå distriktskommuner.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) delte fredag ut 450.000 Bolyst-kroner til fungerende Midtre Gauldal-ordfører Bjørn Egil Enge. Foto: Petter Fløttum