Gjensidige er det første store norske forsikringsselskapet som deler overskuddet med kundene. 700 millioner kroner skal utbetales i utbytte til kundene, og 46 millioner kroner av dette går til 55000 kunder i Sør-Trøndelag.

Dette er en tilleggsfordel man oppnår som kunde i Gjensidige, som er et gjensidig eid selskap, der kundene er medeiere og har eierrettigheter. Eierrettighetene innebærer rett til å delta i valg til styrende organer, og rett til å motta en del av selskapets overskudd når dette besluttes utdelt, opplyser forsikringsselskapet.

Generalforsamlingen i Gjensidige har fastsatt kriterier for hvilke kunder som er berettiget til å motta en del av overskuddet. Som hovedregel fordeles dette til dem som er kunder siste dag i måneden før generalforsamlingstidspunktet (31. mars 2008), og som samtidig har opptjent premie i 2007. Midlene fordeles forholdsmessig mellom kundene basert på selskapets opptjente premie for den enkelte kunde i 2007. De kunder som er berettiget til å motta utbytte får informasjon om dette i posten.