Mange tror kanskje at dagens ungdom kun er opptatt av tv-spill og data. I en undersøkelse gjort av MTV kommer det imidlertid fram at norsk ungdom ligger på europatoppen i antall venner.

I alt åtte europeiske land er representert i undersøkelsen kalt Circuits of Cool, hvor norsk ungdom viser seg å ha flere venner enn ungdom fra Polen, Sverige, Storbritannia, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland og Italia.

I Norge har én person mellom 14 og 24 år et nettverk bestående gjennomsnittlig 60 venner, mens en tilsvarende person i Danmark kun har et nettverk bestående av 39 venner. Også i resten av verden scorer norsk ungdom høyt på antall venner, bare slått av Kina, Brasil og India.

Antall venner kan bety så mangt, derfor har MTV også undersøkt hvor mange nære venner ungdommene faktisk har. Også her ligger Norge på førsteplass i Europa, med et snitt på ni nære venner per person. Bare India ligger foran på verdensbasis, med et snitt på 10.

– Hvis du vil vite hvor de unge finnes, så er de sikkert opptatt med å prate med andre unge. Enten personlig eller via internett eller mobil, sier Madeleine Thor i MTV, som er ansvarlig for undersøkelsen. At norske ungdommer har spesielt mange venner sammenlignet med unge i andre land kan skyldes at de var tidlig ute med å ta i bruk mobil og sosiale nettverk på internett til å holde kontakt med sine venner, sier Thor.

Her er listen:

Land Totalt antall venner Antall nære venner

1. Brasil 91 6

2. India 81 10

3. Kina 72 5

4. Norge 60 9

5. Mexico 55 6

6. Sverige 55 5

7. New Zealand 53 6

8. Italia 52 5

9. Australia 50 9

10. Storbitannia 50 7

11. Canada 50 6

12. Polen 50 4

13. USA 47 7

14. Nederland 40 6

15. Danmark 39 6

16. Japan 38 6

17. Tyskland 35 6

Vil heller være med venner

Undersøkelsen viser også at norsk ungdom verdsetter det å være sammen med venner mer enn noe annen fritidssyssel. Overraskende for noen kanskje, er det at ungdom fortsatt setter mest pris på de ”tradisjonelle aktivitetene”, og at tv-spill og data kommer langt ned på listen.

–Det er tydelig at dagens ungdom verdsetter tradisjonelle verdier som samhold og sosiale aktiviteter sterkest, sier Thor. –Teknologi blir for det meste brukt som et verktøy for å gjøre det enklere å imøtekomme behovet for disse verdiene.

Se listen over ungdoms favorittidsforbruk:

Hvilke av de følgende aktivitetene liker du veldig godt?

Internasjonalt: Norge:

1. Høre på musikk 70% 1. Være med venner 86%

2. Se på TV 65% 2. Slappe av 79%

3. Være med venner 65% 3. Høre på musikk 77%

4. Se DVD 60% 4. Se DVD 72%

5. Slappe av 60% 5. Se på TV 68%

6. Gå på kino 59% 6. Gå på kino 59%

7. Våre på nettet 56% 7. Være hjemme 63%

8. Våre med kjæresten 55% 8. Gå på restaurant 62%

9. Spise 53% 9.Være med kjæresten 60%

10. Være hjemme 49% 10. Spise 59%

Trendsettere

Venner er også de viktigste trendsetterne for ungdom. 54 prosent av ungdom innrømmer at de lar vennenes klesstil påvirke deres valg av klær. Når det gjelder valg av film lar hele 65 prosent av ungdom seg påvirke av vennene sine.

– Ungdom påvirker og påvirkes av vennene sine. Mye tyder på at vennenettverk som er knyttet til hverandre via tekniske verktøy og personlige møter spiller en stadig økende rolle i dagens samfunn, sier Madeline Thor i MTV.

Circuits of Cool, bygger på et omfattende materiale som er gjennomført i 18 land med innledende kvalitative studier og deretter intervjuer med over 18000 unge alderen 14-24. I Norge har over 1000 unge deltatt i undersøkelsen.

VENNER: Unge melhusbygger på skoleforestilling på Gimse. Arkivfoto