Markerer Verdensbarnedagen i Støren barnehage

foto