- Støren Betong tvinges til å fortsette på Prestteigen

foto