Fire av butikkene åpnes i kommuner som ikke har vinmonopolutsalg fra før, mens de øvrige fire blir avlastningsbutikker i kommuner som allerede har pol.

- Melhus nådde ikke opp denne gangen. Dermed kan melhusbyggen tidligst handle på eget pol neste år. Da er det nye sjanser, sier Mokkelbost.

- Aldri rettferdig

- Det er departementet som gir oss rammebetingelsene som tilsier hvor mange nyetableringer vi skal foreta hvert år, sier han. - Hvorfor nådde ikke Melhus opp i konkurransen med de som fikk tildelt pol?

- Det er vanskelig å gå inn på hvert enkelt tilfelle. Men jeg påpeker at vi kartlegger hver kommune nøye før vi bestemmer oss. Likevel blir det aldri helt rettferdig, fastslår Mokkelbost.

Beskjed via pressemelding

- Nei, det var det ikke. Det er klart at alle vil ha nyetableringer i distriktet de selv sokner til, men noen krangel var det ikke, sier regionsjefen som ikke sitter i styret selv.

- Har Melhus kommune fått beskjed?

- Nei, vi varsler kun de som får butikk, og ikke alle de som ikke får. Men vi sender ut en pressemelding, da, forklarer Mokkelbost.

PS! Vinmonopolet vil ved utgangen av 2004 ha 200 butikker på landsbasis.

¿ Beklagelig

- All handelsstatistikk viser at steder som får pol, også har en merkbar økning i den øvrige handelen på stedet. Jeg beklager at vi ikke fikk et utsalg denne gang, men det går flere tog, sier han.

- Nå gjelder det å synliggjøre at kommunen er et aktivt samfunn med et mangfold. Det er opp til oss å skape en positiv næringsutvikling i Melhus slik at vi står sterkere når nye butikker skal etableres ved neste korsveg, legger Sund til.

Ifølge næringssjefen er det en ulempe for Melhus at det finnes pol både på Støren og City Syd.

- Det betyr at vi ikke har lang veg til nærmeste utsalg. Men slik er det bare, sier en langt fra slagen Gunnar Sund.

Sigrun Wirkola må fortsatt nøye seg med bare å kjøpe øl i hjemkommunen Melhus. Vinmonopol blir det ikke i år.