Fra 1. juli blir den såkalte 24-timersregelen ved eiendomssalg omgjort til en klokka 12-regel.

- Dermed kan vi formidle bud med tidsfrist til klokka 12 dagen etter siste planlagte visning. Endringen gir mer effektive salgsprosesser og handlene blir neppe mindre ansvarlige av den grunn, sier daglig leder Helle Kiønig i meglerfirmaet Krogsveen avdeling Melhus.

Finansminister Kristin Halvorsen innførte 24-timersregelen i januar 2007. Det ble ikke lenger tillatt å selge en bolig før 24 timer var gått etter siste annonserte visning. - Et klimatiltak for å kjøle ned budrundene slik at selger og kjøper ikke skal presses til å ta kjappe avgjørelser sa finansministeren den gangen.

Kiønig tror oppmykningen fra Finansdepartementet kommer som et resultat av at 24-timersregelen i praksis ikke har hatt noen innvirkning på boligmarkedet.

Fra 1. juli kan boligselger som i 24-timersregelen akseptere bud før klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning, men eiendomsmeglere har ikke lov til å videreformidle bud med frist før dette klokkeslettet.

- Den nye ordningen er mer fornuftig. Dette sikrer nødvendig tid til fornuftige og veloverveide handler, samtidig som vi unngår manglende muligheter til å sjekke finansiering knyttet til bud med frister på kvelden to dager etter visning slik situasjonen har vært de siste 3,5 årene, sier Helle Kiønig.

- Selv om selve 24-timersregelen ikke har vært hensiktsmessig, oppnådde Kristin Halvorsen noe positivt med regelen: Påminnelsen hun gjennom disse årene har gitt boligkjøpere om at de bør sjekke boligen og formaliteter rundt kjøpet nøye. Mange har hatt godt av å tenke seg om en gang eller to før de har investert alle sparepengene sine og mer til, sier Kiønig.

- Boligkjøp er for de aller fleste nordmenn den viktigste investeringen de gjør etter å velge utdanning. Nordmenn er opptatt av eiendom og tilbringer mye tid hjemme. Dermed er det nyttig å ha med hodet når man handler også – og ikke bare hjertet.

Meglerfirmaets råd til boligkjøpere

Før du kjøper

Tenk langsiktig. Dine krav til bolig vil endre seg over tid. Det koster en del å bytte bolig. Ønsker du deg for eksempel barn innen noen år, eller håper at dette er siste gang du flytter, bør du ta hensyn til det i boligvalget allerede nå.

Vær selektiv. Bestem deg for hvilke kvaliteter ved en eiendom som betyr mest for deg. Uten ubegrensede ressurser blir det lett kompromisser mellom beliggenhet – kvantitet og kvalitet. Ha en plan for dine ønsker og hold deg til den. Da kan du være tryggere på hvor langt du bør gå i en budrunde.

Umulig å time. Ikke forsøk å time markedet. Hver enkelt bolig har i prinsippet sitt eget marked og det er svært vanskelig å forutse hva akkurat din drømmebolig vil koste. Dessuten har historien vist at kjøpstidspunktet betyr mindre i det lange løp.

Innhent verdivurdering på forhånd dersom du skal selge i forbindelse med at du kjøper bolig. Dersom du vil bytte bolig bør du innhente prisvurdering før du begynner å se på annen bolig. Du sparer tid og kan være mer selektiv når du vet hva du har å rutte med

Sett en øvre grense. Finn ut av hva som er maksimalbeløpet du kan bruke på bolig. Da blir det enklere å få tilslaget.

Skaff deg finansieringsbevis. Finn frem til banken som har det tilbudet du faktisk vil benytte og få finansieringsbeviset derfra.

Beregn god tid til å selge din nåværende bolig. Vurder først om du skal selge før du kjøper for å redusere risikoen. Dersom du er innstilt på å kjøpe før du selger må du ta hensyn til kostnadene ved mellomfinansiering.

Når du har funnet drømmeboligen

Vurder oppussingsbehovet. Hva må gjøres med en gang og hva kan du gjøre senere.

Vurder om pristaket er fornuftig eller om det bør endres. Kanskje er det forhold ved boligen du ser på som gjør at du kan endre pristaket? Kanskje kan en del leies ut, en tomt skilles ut eller lignende. Det kan innebære høyere pristak.

GLAD: Den nye ordningen er mer fornuftig. Dette sikrer nødvendig tid til fornuftige og veloverveide handler, samtidig som vi unngår manglende muligheter til å sjekke finansiering knyttet til bud med frister på kvelden to dager etter visning slik situasjonen har vært de siste 3,5 årene, sier daglig leder Helle Kiønig i Krogsveen. Arkivfoto