Norsk kulturråd anbefaler at det bygges opp profesjonelle kor i regionene knyttet til de eksisterende musikkinstitusjonene, skriver NTB.

- Nå er det på høy tid med en korsatsing i Norge, fordi det mangler arbeidsplasser og faste stillinger på vokalfeltet. Det er viktig at det satses flere steder i landet, og at det legges opp til at korene har en egen kunstnerisk profil, sier rådsmedlem Vegar Snøfugl.

Kulturrådet har gjennomført en forsøksordning for profesjonalisering av kor. Ordningen ble gjennomført i 2009, og evalueringen av prosjektet forelå våren 2010. Norsk Kulturråd har i 2010 fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å komme med et forslag til videreføring av satsingen på profesjonalisering av kor.