Melhus SV foreslår at Melhus tomteselskap som er delvis eid av Melhus kommune, skal jobbe aktivt for å skaffe erstatningstomter til folk som mister huset som følge av ny E6.

Les også: uklart når ny E6 bygges

Tar opp saken

- Etter at E6-traseen gjennom Gauldalen ble vedtatt, er det kjent at et stort antall hus må innløses på grunn av både veitrase og støy. Bare på strekninga Røskaft-Gylland er det snakk om et 20-talls boliger. Disse husstandene får nå behov for å finne nye boliger eller tomter, skriver Anne Sørtømme i en interpellasjon til kommunestyremøtet kommende tirsdag.

Sørtømme mener Melhus kommune ikke kan være bekjent av folk må sette seg i ny gjeld som følge av at hus og eiendommer blir innløst.

Se også: filmen som viser ny E6 på Hovin

Husgjeld

- Ved E6-utbyggingen i nedre Melhus opplevde beboere å bli satt i ny gjeld da de fikk sine hus og eiendommer ekspropriert. En slik behandling av innbyggerne kan vi ikke være bekjent av, og vi bør forvente at kommunen opptrer proaktivt for å skaffe nye tomter til de som mister hus og hjem. Nye boligområder må legges utenom dyrkamark, skriver Sørtømme blant annet i interpellasjonen.

Under kommunestyremøtet er det ordføreren som besvarer interpellasjoner, og det er anledning for hele kommunestyret å delta i debatten. Ifølge reglementet for kommunestyret er det satt av en halv time til debatten.

Se også: filmen for Kvål-Hovin