Kartverket har åpnet for gratis innsyn i grunnboken. Grunnboken viser eventuelle tinglyste heftelser på en eiendom, og en kan også se om det er automatisk fredede kulturminner der.

Tinglysing av rettigheter har pågått i flere hundre år. Opprinnelig var grunnboken en bok med håndskrevne notater. Nå er den i form av et dataregister, og dette kan en altså få innsyn i.

Trønderbladet tok et tilfeldig klikk på kartregisteret for Melhus, og havnet på Grøtan. Via registeret kan en ta kulturminnesøk, og der står det at det er en gravhaug fra bronsealderen/jernalderen på Grøtan som ligger på Hølonda. I tillegg er det kirkeplass fra middelalderen.

Grunnboken kan være nyttig for den som skal kjøpe eiendom siden en kan sjekke om det er heftelser på eiendommen.

Her kan du sjekke grunnboken