Flere strekninger på E6 blir nattestengt

foto
Bomstasjonen kommer ved Hofstadtunnelen som nå får et ekstra løp. Foto: Gunn Heidi Nakrem