- Ingen tvil om at byggestart er noen år frem i tid

foto