Mangler penger til å hindre ras på fylkesveien

foto