Får ny frist til å fjerne stengsel for turgåere

foto